โครงการ1ตำบล 1ถนนปลูกผักกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ(สุพรรณบุรี)

12

หมู่บ้านวังท่าบาน หมู่8 ตำบลวังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอสามชุก นายสมนึก เข็มเพชร ผู้ใหญ่หมู8  และน.ส. ปภัสสุวรรณ  โผแพ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตำบลวังลึก พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่หมู่8 ต.วังลึกและพื้นที่ไกล้เคียงร่วมกัน ร่วมเปิดโครงการ1ตำบล 1ถนนปลูกผักกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ ภายใต้การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฎิบัติการ90วัน ปลูกผักสวนครัวปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ระยะที่2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

โดยมีชาวบ้านร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวต่าง เพื่อให้ขาวบ้านและคนในชุมชน ได้เก็บกินได้ และถ้าเหลือกินก็จะสามารถเก็บผักต่างๆไปขายได้ในราคาถูก ซึ่งผักที่ปลูกก็จะเป็นพืชผักสวนครัว เช่น พริก กะเพรา กวางตุ้ง ผักชี ผักบุ้ง มะเขือ ถั่ว สะระแหน่ กล้วย เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบ เพื่อ รณรงค์ให้ชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงหันมาปลูกพืชผักสวนครัวริมถนนให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มาเก็บไปกินได้

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งกระจาย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ พืชผักสวนครัวในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยกำหนดปลูกพืชผักกินได้ริมถนน ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถเก็บไปบริโภคได้ตามความจำเป็น

ทีมข่าว /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here