หน้าแรก โครงการ

โครงการ

ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 2)

https://youtu.be/w3ZacolYzOw เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ต้องขอบคุณท่าน ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ที่ท่านได้ให้ความสำคัญกับการ Kickoff โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนโครงการต้นแบบนี้อย่างจริงจัง ทุกท่านที่เข้าร่วมได้ให้ความสำคัญกับการจัดการงบประมาณประจำปี 2563 แบบใหม่ โดยนำ ERP Software ของภาครัฐ (์NEXTGOV)...

จ.นครนายก จัดโครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง(มีคลิป)

โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี่สารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ได้เข้าสู่ขบวนการสัมภาษณ์ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณกับหน่วยงานในกลุ่มเป้าหมายคือหน่วยงานกลางและหน่วยงานภูมิภาค จำนวน 35 หน่วยงาน จาก 42 หน่วยงาน โดยมีการจัดแบ่งการสัมภาษณ์ เป็น 2 ช่วง ผู้ที่เข้าร่วมให้การสัมภาษณ์มาจากผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณ โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้ทราบถึงขบวนการทำงานในปัจจุบันในการจัดทำแผนงบประมาณภายในตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นการจัดทำข้อมูลให้กับรัฐบาล https://youtu.be/ea2WLPGB5oE ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม ผู้สื่อข่าว จ.นครนายก

รองผู้ว่านครนายก เป็นประธาน เปิดประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด

นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ด้วยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภานโยบายแห่งชาติได้แต่งตั้งประธานบริหารแผนงานเพื่อทำหน้าที่บริหารแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสมาคมเครือข่ายไอซีที เพื่อการพัฒนาสังคมดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศสาระสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและส่งกลับไปให้กับรัฐบาล โดยจะเริ่มต้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดเชียงใหม่ จ.นครนายก ประชุมเปิดโครงการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด https://youtu.be/zIGv22GJwlo ภาพ-ข่าว Chon New นครนายก

ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 1)

ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนมากกว่า 30 ปี ได้พบได้เห็น ได้สัมผัสการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งหากเปรียบงบประมาณเป็นไอศครีม ชาวบ้าน จะลิ้มรสไอศกรีมไม่เต็มแท่ง บางแห่งเหลือแต่ไม้ไอศกรีม แม้ภาครัฐจะออกกฏหมาย ป้องกันการทุจริตคอรับชั่น กฎระเบียบต่าง เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง แต่สุดท้าย ก็ไม่อาจที่จะปกป้องไอศกรีมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มแท่ง...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,517ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Category Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles