โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา

5

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตรจัดฝึกอบรมการทำขนมไทย หมี่กรอบ ขนมด้วง ขนมถั่วแปบ ขนมครองแครงกรอบ และขนมต้ม รุ่นที่ 2 โดยมี น.ส.นารี เทพสุภรณ์กุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพพนาราม ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดทำขึ้น จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวม 120 คน สำหรับครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มสตรีในเขตอำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอใกล้เคียง จำนวน 60 คน จัดฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มี.ค. 2565 #โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย หมี่กรอบ ขนมด้วง ขนมถั่วแปบ ขนมครองแครงกรอบและขนมต้ม ให้กับกลุ่มสตรีหรือประชาชนที่สนใจ เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here