โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม มอบหมาย จนท.ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมตามแผนงาน MTEF ของโครงการ

1

นายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม กล่าวว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม  ได้มอบหมายให้ นายวัฒนาเกียรติ ชมสวน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายภานุ เถื่อนอรุณ นายช่างชลประทาน และนายนัฐพงศ์  สัจจะนรพันธ์ นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมตามแผนงาน MTEF ของโครงการ 1. งานป้องกันตลิ่ง ห้วยขี้เบี้ย ตำบลวังธง 2. ปรับปรุงคลอง LMC กม.56 ตำบลนาจักร 3. อาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC กม.57 ตำบลนาจักร 4. ปรับปรุงคลองซอย 29R-LMc ตำบลบ้านกาศ 5. ปรับปรุงซอย 1L-29R-LMC ตำบลบ้านกาศ 6. ปรับปรุงฝายร่องแวง ตำบลบ้านกาศ 7. ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC กม.62 ตำบลบ้านเหล่า 8. ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าห้วยป้อม อำเภอสอง 9. ปรับปรุงทางระบายน้ำร่องซิว ตำบลแม่ยางตาล จังหวัดแพร่

ทั้งนี้มีนายสุรปรีธ์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป

ธีรพงษ์ ธงอออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here