โครงการสวดฟรีเผาฟรีโลงฟรีวัดเถรพลายดำเนินการสงเคระห์เผาศพผู้เสียชีวิตโควิด19รายวัน(สุพรรณบุรี)

13

โครงการสวดฟรี เผาฟรี โลงฟรี วัดเถรพลาย ได้ดำเนินการสงเคระห์ เผาศพผู้เสียชีวิตโควิด19 รายวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด19

พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  ร่วมกับคณะกรรมวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สงเคระห์ดำเนินการเผาศพหญิงชรา อายุ 76 ปี ชาว ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด 19  ที่ ร.พ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี และเผาศพชาย อายุ 48 ปี ชาว ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด 19  ที่ ร.พ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ณ เมรุเผาศพชั่วคราววัดเถรพลาย

เนื่องจากปัจจุบันทางวัดเถรพลาย อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนเตาเผาจากระบบถ่าน ให้มาเป็นเตาเผาระบบน้ำมัน เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งขอแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตทุกราย และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีประจันต์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลศรีประจันต์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้มาช่วยดูแลการประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต

สำหรับผู้ที่มีกุศลศรัทธาประสงค์ทำบุญร่วมกับทางวัดเถรพลาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด19แพร่ระบาด สามารถทำบุญได้โดยตรงที่วัดเถรพลาย หรือบริจาคโดยผ่านบัญชีวัดเถรพลาย ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก เลขที่บัญชี 980 757 2827 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ f วัดเถรพลาย โทร 080-2658665

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here