โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตร มอบถึงมือชาวบ้านในพื้นที่

5

ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พ.อ.อังคาร พร้อมสุข รอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ส่งต่อความห่วงใย บุกถึงบ้าน แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตร มอบถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152  / หัวหน้าคณะทำงานที่ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้การสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านปูยุด ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่รวมกัน จำนวน 850 ครัวเรือน มีประชากร 1,150 คน เป็นชุมชนไทยพุทธ สมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่โดยลำพัง ขาดคนดูแล บุตรหลานออกไปทำงานในต่างพื้นที่ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งพี่น้องประชาชน ดังกล่าวล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งสิ้น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ส่งต่อความห่วงใย นำผลผลิตทางการเกษตร จากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ นำไปแจกจ่ายถึงมือพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ความห่วงใยของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เจ้าหน้าที่พร้อม ยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องของการฉีดวัคซีน COVID-19 และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้อง จนพี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน ซึ่งจะช่วยให้ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตได้  “ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส เราจะผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน”

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here