โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศลงพื้นที่อบต.ศรีจุฬา นครนายก สัมภาษณ์ปชช. มีส่วนร่วมทำแผนงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น

3

นางบุญปลูก ถาวรเจริญ นายกองค์การบริหารตำบลศรีจุฬา เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลศรีจุฬา จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ 66.25 ตารางกิโลเมตร 12 หมู่บ้าน 1063 ครัวเรือน และได้มีการจัดของบประมาณจากภาครัฐ ในการพัฒนาท้องถิ่นหลายโครงการเพื่อ พัฒนาตำบล ทีมงานโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประทาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ได้ไปดูโครงการทำถนนลาดยาง ที่หมู่ 4 ที่องค์การบริหารตำบลศรีจุฬา ได้ทำขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านที่นี่บอกว่าก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้เป็นทางลูกรังและได้มีการพัฒนามาเป็นถนนลาดยางทำให้ชาวบ้านได้เดินทางสะดวกขึ้น ซึ่งถนนเส้นนี้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำประชาคมกับ อบต.ศรีจุฬา และได้รับข่าวสารทางหอกระจายข่าว รวมถึงการรับข้อมูลทางโลกโซเซียล ทำให้พวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ข่าวสารของอบต.ศรีจุฬา ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ชาวบ้านที่นี่ยังบอกว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ภาครัฐต้องนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

THAI REFERENCE

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here