โครงการการพัฒนาต้นแบบฯ (นครนายก) เดินทางมาถึงขั้นตอนการเก็บข้อมูล จัดทำงบประมาณปี 63

7

เร็วๆนี้ทาง Thai Reference ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งมีสาระการจัดทำงบประมาณที่แตกต่างจากที่ผ่านๆมา โดยเฉพาะผลสำฤทธิ์ของการใช้งบประมาณ ดังนั้นสว่นราชการต้นน้ำระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น จำเป็นต้องมีความถูกต้องและละเอียดอ่อนในการจัดทำงบประมาณ ทำให้วันนี้ได้เห็นภาพหัวหน้าส่วนราชการจ.นครนายก ทั้งหมด 42 หน่วยงาน ให้ความสนใจกับการให้ข้อมูลและศึกษาการจัดทำงบประมาณภายใต้โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีระบบซอฟแวร์กลาง (NEXTGOV) ที่ถูกออกแบบเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำงบประมาณพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

ถือเป็นมิติใหม่ในวงการราชการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ที่เอาจริงเอาจังและแน่วแน่ถึงกับขนเอกสารต่างๆในการทำงบประมาณมาวิเคราะห์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยของโครงการอย่างเป็นกันเอง ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมคาดหวังว่าจะยังประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย Thai Reference ก็จะเป็นสื่อกลางที่จะสื่อสารวิธีการจัดทำงบประมาณของ 2 จังหวัดต้นแบบ คือ นครนายก และเชียงใหม่ ให้เป็นที่รับรู้รับทราบกันเป็นระยะๆต่อไป และหากส่วนราชการ หรือประชาชนท่านใดต้องการมีส่วนร่วม ก็สามารถใช้ช่องทางนี้เพื่อใช้ในสื่อสารได้ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here