แรงงานจังหวัดยะลา เดินหน้าประสานสถานประกอบการ นำลูกจ้าง ตรวจหาเชื้อด้วย ATK และรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

3

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ดำเนินการ ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลา และตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ในการตรวจสอบลูกจ้าง สถานประกอบการ ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องวันละกว่า 200 ราย และจำนวนผู้ป่วยสะสมรวม 44,354 ราย  จึงจำเป็นต้องสำรวจรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดลดความรุนแรงและการเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดยะลา นั้น

ล่าสุด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ประสานสถานประกอบการในจังหวัดยะลา พนักงาน/ลูกจ้าง มีทั้งแรงงานชาวไทย และแรงงานต่างด้าว โดยเป็นแรงงานในระบบ 72 คน แรงงานนอกระบบ5คน รวมทั้งสิ้น 77 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุด ATK และรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ในการนำลูกจ้างภายในสถานประกอบการมาดำเนินการตรวจสอบ และรับวัคซีน

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.ยะลา ในวันนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 241 ราย จากพื้นที่ อ.เมืองยะลา  85 ราย อ.เบตง 47 ราย อ.รามัน 13 ราย อ.บันนังสตา 39 ราย อ.ธารโต 13 ราย อ.ยะหา 8 ราย อ.กาบัง 26 ราย อ.กรงปินัง 10 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 44,354 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย (พื้นที่ อ.รามัน) ยอดเสียชีวิตสะสม 305 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาล 4,553 ราย รักษาหายแล้ว 42,008 ราย

ทางด้าน น.ส.อีฟฟีนีล รอดพยันต์ ลูกจ้างบริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีที่สนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานและลูกจ้าง ได้มีความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งการตรวจหาเชื่อ และการเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะสามารถทำให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานสามารถที่จะทำงานต่อไปได้ หากได้รับวัคซีนป้องกันครบทุกคน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here