แรงงานจังหวัดยะลา กับหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานและการค้ามนุษย์ในไซท์งานก่อสร้าง ตามนโยบายของ ผู้ว่าฯยะลา

6

นางสาวพุทธชาติ อินทรสวา แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางถนอมจิต แก้วเกื้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดยะลา นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา พ.ต.ท.คณิต สมปอง รอง ผกก.สวป.สภ.เมืองยะลา และตัวแทนจาก กอ.รมน.จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมกันเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างไซท์งานก่อสร้างของบริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด

ซึ่งดำเนินการก่อสร้าง อาคาร และสถานที่ศูนย์การค้า ถนน 409 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ตามคำสั่งของนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในการตรวจสอบแรงงาน และการค้ามนุษย์ รวมถึงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการตรวจสอบการลักลอบค้ามนุษย์ ซึ่งจากการลงพื้นที่ ได้ทำการขออนุญาตผู้ประกอบการควบคุมการก่อสร้าง เข้าตรวจสอบกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งทราบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาจากนอกพื้นที่จำนวน 40 ราย และมีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างถูกต้อง นอดจากนี้ยังมีแรงงานในพื้นที่อีกจำนวน 30 ราย

นางสาวพุทธชาต อินทรสวา แรงงานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การเข้าตรวจสอบผู้ใช้แรงงานในไซท์งานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เนื่องจากจะเห็นได้ว่า พื้นที่จังหวัดยะลา กำลังมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก และมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้านการก่อสร้างในพื้นที่มาก ทางจังหวัดยะลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ก็กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง และเน้นย้ำผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฏระเบียบของแรงงาน เพื่อป้องกันการลักลอบค้ามนุษย์ หรือแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฏหมาย ซึ่งจากกาาตรวจสอบ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งยังพบว่า ทั้งผู้ประกอบการเอง และผู้ใช้แรงงานต่างก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง มีการจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างมากกว่าค้าแรงขั้นต่ำ และมีการปฏิบัติตามข้อบังคับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ผู้ใช้แรงงานมีการฉีดวัคซีนป้องกัน อีกทั้งมีการนำบัตรประจำตัวผู้ใช้แรงงานติดตัวอยู่เสมอ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สำรวจข้อมูลผู้ใช้แรงงานและให้คำแนะนำข้อปฏิบัติแก่ผู้ที่ควบคุมแรงงาน

อย่างไรก็ตาม การตรวจในครั้งนี้ยังไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฏหมายแรงงาน หรือการค้ามนุษย์แต่อย่างใด พร้อมทั้งยินดีกับชาวยะลาที่กำลังจะมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ และเชื่อว่า จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจการค้าขาย การลงทุนและการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here