แม่ฮ่องสอน โครงการทหารพันธุ์ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านอาหารกลางวันที่ดีของนักเรียน

0

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กองกำลังนเรศวร  ร่วมกับครู และนักเรียน ดำเนินการเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ซึ่งเมื่อผลผลิตได้ผลิดอกออกผลแล้ว เด็กนักเรียนจะได้เก็บเกี่ยวเพื่อนำไปให้กับโรงเรียนประกอบเป็นอาหารกลางวันและอาหารมื้อต่างๆ เสริมโภชนาการและคุณค่าทางอาหารเหมาะสมต่อพัฒนาการเด็กนักเรียนในช่วงวัยเรียน รวมถึงยังแบ่งผลิตผลจากการเพาะปลูกในโครงการทหารพันธุ์ดี นี้ มอบให้กับครอบครัว ชุมชน อันเกิดประโยชน์ที่ยึดโยงต่อประชาชนได้ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here