แม่ฮ่องสอน โครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน.โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

1

 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36  กองกำลังนเรศวร   ร่วมกับครู และนักเรียน ดำเนินการเตรียมแปลงเพื่อที่จะนำกล้าผักปลูกลงแปลงเกษตร และดูแลการเจริญเติบโตของพืชผักภายในโครงการทหารพันธุ์ดี

“ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here