แม่ฮ่องสอน โครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนบ้านผาเยอ เพื่อคุณภาพอาหารที่ดีสู่นักเรียน

0

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับครู และนักเรียน ดำเนินการดูแลติดตามการเจริญเติบโต

และให้อาหารสัตว์เลี้ยงในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ” ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนบ้านผาเยอ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here