แม่ฮ่องสอน แถลงฟื้นประเพณีออกพรรษาไทใหญ่เน้นแบบดั้งเดิมหลังพ้นโควิด

2

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน   แถลงข่าวการจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2565 อย่างแพร่หลาย โดยมีรองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชน ร่วมงานฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นายกเทศมนตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า การจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอน ที่ชาวไทยใหญ่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน เพราะเกิดจากการเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จนกระทั่งกลายเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวด้วยความสวยงามและรูปแบบประเพณีดั้งเดิมอย่างแท้จริง

 สำหรับการจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2565 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 18 ตุลาคม 2565 โดยมีกิจกรรมแห่จองพารา  กิจกรรมตลาดย้อนยุค กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ที่วัดพระธาตุดอยกองมู การประกวดศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหญ่ และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง บาสเกตบอล และการแข่งขันชกมวยไทย ณ เวทีชั่วคราวภายในสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รวมทั้งกิจกรรมภาพยนตร์ย้อนยุค หรือหนังกลางแปลง  กิจกรรมการประกวดกว่าง และการประกวดจองพาราหน้าบ้าน นอกจากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ทางเทศบาลยังจัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดออกพรรษา ณ บริเวณถนนพาณิชย์วัฒนา ( ด้านหลังตลาดสดเทศบาลฯ ) ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – ตุลาคม 2565 และจัดให้มีสวนสนุกสำหรับเด็ก และมหรสพต่างๆ เช่น การแสดงของนักเรียน และชุมชน การแสดงของศิลปินต่างๆ

 ปอยเหลินสิบเอ็ด มีบ่อเกิดประเพณีตามแนวพุทธประวัติตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ดังกล่าวนี้ พอถึงวันเพ็ญเดือน 11 ชาวไตจึงพากันทำจองเข่งต่างส่างปุ๊ด (ซุ้มประสาท) หรือจองพรารับเสด็จพระพุทธองค์ทุกบ้านเรือนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ และได้จัดเป็นประเพณี “ปอยเหลินสิบเอ็ด” หรือประเพณีออกพรรษา ซึ่งประเพณีนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก สำหรับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  กิจกรรมภายในงาน จะมีงานตลาดนัดขายของกันทั้งวันทั้งคืน ประชาชนจะไปจับจ่ายซื้ออาหารและสิ่งของต่าง ๆ สำหรับไปทำบุญ ที่วัดใน วันขึ้น 15 ค่ำ พอถึงรุ่งเช้าของวันขึ้น 15 ค่ำ จะมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ จากวัดพระธาตุดอยกองมูซึ่งตั้งอยู่บนดอยกองมู ลงมาสู่วัดม่วยต่อที่อยู่บริเวณเชิงเขาทิวแถวของพระภิกษุสามเณรและประชาชนนับร้อยพัน ซึ่งเรียงรายสองข้างทางเดินลงจากวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณร

ในช่วงกลางคืนตามบ้านเรือนและวัดวาอารามต่าง ๆ จะมีการจุดประทีปโคมไฟสว่างไสว และมีการแห่ “จองพารา” หรือ ซุ้มประสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า ซึ่งตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม นอกจากนี้ในปอยเหลินสิบเอ็ดยังมีการแสดงการละเล่นพื้นเมืองและมหรสพต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  มีการจัดตลาดแสงเทียน หรือตลาดย้อนยุค ( กาดพีด ) ย้อนบรรยากาศมีการจำหน่ายอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ด้วย

ภาพ-ข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here