แม่ฮ่องสอน แถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

6

 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เพื่อแถลงสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยช่วง 7 วันอันตรายมีสถิติอุบัติเหตุสะสม จำนวน 27 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 28 ราย และผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย อำเภอที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือ อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า ตามลำดับ สถิติยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 89 สาเหตุจากการดื่มสุรามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53 สภาพถนนไม่ดี ร้อยละ 23 และทัศนวิสัยไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 10

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากนักท่องเที่ยว และประชาชนที่เดินทางกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น แต่จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ยังอยู่ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุเกิดจากการนั่งท้ายกระบะ แล้วเกิดผลัดตกจากรถ ทำให้เสียชีวิตในภายหลัง ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นอุบัติเหตุทางถนนโดยตรง ซึ่งสถิติต่างๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดมาจากการดื่มสุราแล้วขับขี่ ทั้งนี้ก็จะได้นำมาปรับเป็นแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปีต่อๆ ไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here