แม่ฮ่องสอน เร่งส่งเสริมชุมชนบ้านผาบ่องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

6

ที่ชุมชนบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้เยี่ยมชม สะพาน 9 ก้าวเพื่อสุข แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตำบลผาบ่อง ชมภูมิปัญญาโบราณ การอีดน้ำมันถั่ว และมนต์เสน่ห์ ปานซอยซึ่งเป็นเพชรน้ำเอกพุทธศิลป์เมืองสามหมอก ของชาว ไทใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชาวไทใหญ่ที่ไม่ซ้ำแบบใครเลย โดยเฉพาะการตอกลายบนโลหะ ทั้งสังกะสี อลูมิเนียม แผ่นเงิน นำไปประดับชายคาวัดวาวิจิตรตระการตายิ่งนัก เรียกในภาษาไทใหญ่ว่า ปานซอย

เป็นภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของชุมชนคุณธรรมผาบ่องยังคงอนุรักษ์และรักษาไว้คู่กับชุมชนโดยมีนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นยังมีจุดเด่น ที่มีการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา การอีดน้ำมันจากถั่วลิสง แบบโบราณนี้ โดยมีการฟื้นฟูกระบวนการอีดน้ำมันถั่วลิสง และส่งเสริมให้ชาวบ้านผาบ่อง ไว้บริโภคในครัวเรือนได้ นอกจากจะประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

สำหรับบ้านผาบ่อง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยใหญ่ ชาวกะเหรี่ยงขาว และชาวเผ่าอื่นๆ อีกมากมาย แม้ว่าจะมีวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทางชุมชนจึงเปิดให้บ้านผาบ่องกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ของชนเผ่าต่างๆ ไฮไลท์ของการมาเที่ยวบ้านผาบ่อง คือการได้มาสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายบนพื้นฐานของความพอเพียง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ การเกษตรอย่างการปลูกข้าวทำนา ซึ่งสามารถได้ไปเยี่ยมแปลงนาปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ เรียนรู้วิถีทำนา และปลูกข้าวเพื่อสุขภาพตามแนวเกษตร เดินชมความสวยงามของทุ่งนา ซึ่งนอกจากบ้านผาบ่อง หรือ ชุมชนบ้านผาบ่อง จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้ว บ้านผาบ่องยังเป็น

ภายในหมู่บ้านผาบ่องนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมสนุกๆ ให้ทำหลายอย่างค่ะ เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้ว รอบๆ บ้านผาบ่องยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติด้วย เช่น บ่อน้ำแร่ผาบ่อง เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์แห่งขุนเขา จุดชมวิวผาบ่อง และบ้านผาบ่อง ยังเป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์มากๆ และควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม และสนับสนุนการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here