แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอกเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวต้อนรับลมหนาว พร้อมชู “แม่ฮ่องสอนผ่อนคลาย” เป็นจุดขายเที่ยวได้ทั้งปี

7

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน  พรรคพลังประชารัฐ  ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน,  นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว  เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวต้อนรับลมหนาว เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการเปิดถนนคนเดิน ณ ริมสวนสาธารณะหนองจองคำ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2567 

ภายในงานประกอบ ด้วย การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ในรูปแบบ Street Show ซึ่งเป็นการเดินแสดงบริเวณถนนคนเดิน และมีการแถลงทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรูปแบบการเสวนา นำโดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน, และนางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

จากนั้นมีพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน มีการแสดงของศิลปิน “ไม้เมือง” สลับกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวแม่ฮ่องสอน อาทิ กิงกะหร่า นก โต ระบำไต และการจับสลากรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และจับสลากรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ช่วง Green Season ของ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในกิจกรรม Beyond Flying ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลตั๋วโดยสารเครื่องบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในเส้นทาง แม่ฮ่องสอน – ลำปาง – กรุงเทพฯ จำนวน 2 รางวัล และยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย 

สำหรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีงบประมาณ 2567 มุ่งเน้นให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแบบผ่อนคลาย ภายใต้แนวคิด “แม่ฮ่องสอนผ่อนคลาย (Relaxing Maehongson)”   ที่เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีคุณภาพด้านการใช้จ่าย และรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน เชื่อมโยงกับแนวคิด BCG Model สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น เพื่อให้บรรุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด โดยจะนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์แห่งการพักผ่อนหย่อนใจ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงาม รับประทานอาหารปลอดภัย ได้รับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ อาทิ อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน กิจกรรมโยคะ กิจกรรมสปา เพื่อสุขภาพและความงาม ตลอดจนกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ได้พักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยว และสถานพักแรมที่สอดคล้องกัน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสินค้าและบริการที่หลากหลายและกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งจังหวัด และมีจุดเด่นการเป็นดินแดนตะวันตกสุดแดนสยาม ซึ่งนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้รับประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนการใช้สินค้าและบริการแล้ว ก็เปรียบเสมือนว่าได้เติมพลังหรือชาร์จพลังให้กับร่างกายและจิตใจให้เต็มเปี่ยมอีกครั้ง

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวพร้อมกับให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนดูแลด้านความปลอดภัยต่าง ๆ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวครบถ้วน ในปีนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนห้องพัก 6,120 ห้อง (416 แห่ง) ได้รับมาตรฐาน SHA  94 แห่ง, SHA Plus 35 แห่ง แบ่งเป็น อ.ปาย 3,657 ห้อง (266 แห่ง), อ.ปางมะผ้า 172 ห้อง (18 แห่ง), อ.เมือง 1,573 ห้อง (83 แห่ง), อ.ขุนยวม 184 ห้อง (15 แห่ง), อ.แม่ลาน้อย 50 ห้อง (4 แห่ง), อ.แม่สะเรียง 484 ห้อง (30 แห่ง) และ อ.สบเมย (โฮมสเตย์ 3 แห่ง บ้านแม่สามแลบ 3 แห่ง) ตลอดจนมีร้านอาหารอร่อยได้มาตรฐาน 209 แห่ง และร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก 45 แห่ง รวมทั้งมีสินค้าของที่ระลึก อาทิ ถั่วลายเสือ ถั่วเสือซ่อนลาย กระเทียม ชา กาแฟ โกโก้ นมถั่วลายเสือ ย่าม เสื้อผ้า เครื่องจักสาน เครื่องเงิน อาหารท้องถิ่นไทใหญ่ ได้แก่ ถั่วพูซิ่ง ถั่วพูอุ่น จิ้นลุง ไก่อุ๊บ ข้าวส้ม ถั่วโก้ ข่างปอง ข้าวมูนข่วย ส่วยทะมิน เปงม้ง อาละหว่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกำหนดครบรอบ 150 ปี ของการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2417 เป็นต้นมา โดยมีแนวทางในการกำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นวาระพิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง การตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ 150 ปี และร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ของ “พญาสิงหนาทราชา” เจ้าฟ้าองค์แรกของเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกับได้นำเสนอศักยภาพจังหวัด 7 อ. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ยังมี โคงการ Amazing DoiSter  ที่นำเสนอประสบการณ์การสัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ไทยใหญ่ ลีซู ลาหู่ ม้ง ละเวื๊อะ (ละว้า หรือลั๊วะ) ปะโอ จีนยูนนาน คนเมือง ปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยงขาว โปว์ กะแย หรือ กะเหรี่ยงแดง กะยัน หรือกะเหรี่ยงคอยาว หรือปะด่อง หรือปั๊ดต่อง และ กะยอ กะเหรี่ยงหูใหญ่) ซึ่งทุกชาติพันธุ์ล้วนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างกลมกลืนและรักในถิ่นฐาน โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเชื่อ โดยได้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมด้วยอัธยาศัยไมตรีที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความเป็นกันเอง จึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดขายทางการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ควบคู่กับความโดดเด่นของธรรมชาติ ประกอบกับมีการสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา รวมทั้งกิจกรรมเชิงผจญภัย และยังเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้จำนวนมาก และอยู่บนที่สูง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีสภาพอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เย็นสบาย รวมทั้งมีสินค้าของที่ระลึกทั้งของกินของใช้ เครื่องประดับ เป็นของที่ถูกใจผู้รับ อาทิ ชุดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับแบบพื้นเมือง เครื่องเงิน ชา กาแฟ โกโก้ ถั่วลายเสือ-เสือซ่อนลาย กระเทียม พริกกะเหรี่ยง ส้ม ถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารพืชผัก ส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

สอบถามข้อมูลและปรึกษาการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 2982 – 3 โทรสาร 0 5361 2984 อีเมล์tatmhs@tat.or.th  Facebook Page : ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้ในวันและเวลาราชการ

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here