แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด(เทศกาลออกพรรษา)

1

นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เปิดเผยว่า งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ( เทศกาลออกพรรษา )  มีความสำคัญต่อชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ที่ชาวไทยใหญ่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน         

สำหรับปี 2566 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (เทศกาลออกพรรษา)ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2566  ภายในงานมีการจัดตลาดนัดออกพรรษา  ณ บริเวณถนนพาณิชย์วัฒนา ระหว่างวันที่  19 – 28   ตุลาคม  2566 พิธีเปิดงาน ณ บริเวณถนนสิงหนาทบำรุง ( หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ) วันที่  25  ตุลาคม  2566  ตลาดย้อนยุค ( กาดแสงเทียน ) มวยไทย และการแสดงของนักเรียนและชุมชน วันที่  25 – 27  ตุลาคม  2566    

การประกวดศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหญ่ จัดระหว่างวันที่   25 -27 ตุลาคม  2566   เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ได้แก่ การประกวด เต้นบาร์สโลบ การแสดงของศิลปิน การประกวดรำไต การประกวดมองกาก การประกวดก้าลาย การประกวดก้าแลว การประกวดตีกลองมองเซิง การประกวดตีกลองก้นยาว  การประกวดแต่งกายชุดไตสวยงามการประกวดจองพาราหน้าบ้าน

สำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอลประชาชน ตะกร้อลอดห่วง เปตอง การแข่งขันบาสเกตบอล สามารถขอรับใบสมัครและระเบียบการประกวดได้ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  6 พฤศจิกายน 2566 หรือจนถึงวันประกวดกิจกรรมแต่ละประเภท จึงขอเชิญชวน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ชุมชน คณะศรัทธาวัดต่าง ๆ  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมและส่งกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

ภาพ-ข่าว ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here