แม่ฮ่องสอน หมอกควันและผลจากไฟป่าทำท่องเที่ยวกระทบ

6

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงพบว่ามีหมอกควันแผ่กระจายเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของตัวเมือง แม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะมีกระแสลมพัดมาอย่างหนักในช่วงของกลางดึกจะช่วยพัดพาเอาหมอกควันออกไปได้บ้าง แต่สถานการณ์ในเช้าของวันนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น ยังคงมีกลุ่มหมอกควันหนาแน่นและมีบางช่วงที่สามรถได้กลิ่นของควันไฟหรือมีเถ้าละอองจากการลักลอบเผาป่าปลิวตกเข้ามาในพื้นที่ ถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะกำชับการปฏิบัติไปยังทุกชุมชน ให้จัดชุดควบคุมและดับไฟป่าของแต่ละหมู่บ้าน ให้เพิ่มกำลังและความถี่ของการลาดตระเวนตรวจสอบจุดเกิดไฟในพื้นที่ให้มากขึ้นกว่าเดิมก็ตาม

แต่ก็ยังพบว่าจุดเกิดไฟหรือ Hot Spot ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่พบจุดเกิดไฟมากที่สุดสะสมแล้วกว่า 917 จุด รองลงมาคือในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง 651 จุด ซึ่งจุดความร้อนสะสมของจังหวัดแม่ฮ๋องสอนถึงวันนี้เกิดขึ้นไปแล้ว 3,055 จุด ส่วนมากเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แนวเขตสันดอยสูง สาเหตุหลักมาจากการลักลอบหาของป่าและล่าสัตว์

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น นอกจากจะกระทบกับพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย กระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว สิ่งที่ต้องได้รับผลกระทบหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของจังหวัด ที่พบว่าในขณะนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านของกะเหรี่ยงคอยาวที่อาศัยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ตอนนี้แทบจะปิดตัวลงและหันไปหารายได้จากการรับจ้างหรือทำการเกษตรพอประทังชีวิตไปก่อน

ภาพ-ข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here