แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชนสัญจรธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ GSB Press Trip 2021 ออมรัก อิ่มใจ by ออมสิน

10

ทีมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ภาครัฐภาคเอกชน ประกอบด้วย นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน, ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน, นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายจิระ พานิชชยานนท์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสื่อมวลชน จากธนาคารออมสิน จำนวน 86 ท่าน ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นด้วยการมอบพวงมาลัยดอกมะลิ สื่อถึงการต้อนรับด้วยมิตรไมตรี และ Welcome Drink สร้างความสดชื่นด้วยน้ำมัลเบอรี่สด จากชุมชนบ้านห้วยเดื่อ พร้อมการแสดงางวัฒนธรรมท้องถิ่นของแม่ฮ่องสอน ชุด ฟ้อนไต สร้างความประทับใจแก่คณะฯ

สำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรธนาคารออมสิน GSB Press Trip 2021 ออมรัก อิ่มใจ By ออมสิน เป็นการเดินทางแบบเช่าเหมาลำเครื่องบินโดยสารทั้งไป-กลับ (ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน-ดอนเมือง) พร้อมกำหนดการเดินทางมาจัดแถลงผลการดำเนินงาน ปี 2564 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2565 รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว และร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ปันความสุขให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนจำนวนมาก โดยได้รับการประสานงานอำนวยความปลอดภัยระหว่างเดินทางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และรถนำขบวนจากสถานีตำรวจท่องเที่ยวปาย (ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต้อนรับพร้อมด้วยการนำเสนอชุดการแสดงท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  รวมทั้งอาหารท้องถิ่นสาธิตของชุมชนต่างๆ จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน   

การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยนางนวพร  มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้น้ำยาฉีดพ่นที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อความเชื่อมั่นพร้อมทั้ง เสริมความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ภาพ-ข่าว ทศพล  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here