แม่ฮ่องสอน สานฝันปันสุข ทหารพราน 36 ลุ่มน้ำสาละวิน มอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียน รร.บ้านแม่หลุย อ.สบเมย.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2

กองร้อยทหารพรานที่ 3607 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เป็นผู้แทน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลุย จำนวน 5 คัน

 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตาม “โครงการจักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพบก” สร้างฝัน เติมร้อยยิ้ม เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขยายโอกาสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทางการศึกษา นำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ สู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนในอนาคต ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here