แม่ฮ่องสอน สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้วิกฤตขาดแคลนน้ำ

0

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กองกำลังนเรศวร จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ 

สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ณ บ้านขุนแม่ต๊อบ หมู่ 10 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here