แม่ฮ่องสอน ลุงเก่งป้าวันดี ห่วงใยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขาดแคลนไฟฟ้าใช้เพื่อการเรียนการสอน

11

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ (ภรรยา ปมท.) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอลพีซีจี จำกัด (มหาชน)ได้มอบหมายให้ นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลงพื้นที่มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าจำนวน ๒ เครื่อง ขนาด ๕.๕ กิโลวัตต์ เนื่องด้วยโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเข้าไม่ถึงณ โรงเรียนล่องแพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต๒ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๖๑๖ คน เป็นนักเรียนประจำพักนอน ๔๘๖ คน ซึ่งเป็นนักเรียนชนเผ่ากะเหรี่ยง ในเขตรอยต่อ ๓ จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก เป็นนักเรียนด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนพักนอน

เครดิต ปค.สบเมย/ ภาพ/ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here