แม่ฮ่องสอน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบสิ่งของช่วยภัยหนาวชาวเขาเมืองสามหมอก

0

นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจากกรุงเทพ ได้นำคณะเดินทางไปร่วมกับนายโชติ  นรามณฑล ประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ในเขตตำบลแม่ลาน้อย ต.สันติคีรี และ ต.ห้วยห้อม  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ชุด  ซึ่งมีราษฎรชาวปกาเกอญอ ชาวลั้ว  และไทยใหญ่ รวมจำนวน 22  หมู่บ้าน เดินทางมารับมอบสิ่งของเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนกว่า 10 รายการ จากทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนที่บริเวณศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย และบริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม  รวมมูลค่า 550,000  บาท  โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เดินทางไปให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของต้านภัยหนาวในครั้งนี้ด้วย

นางศิริพร  กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้กล่าวว่า  ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอากาศหนาวทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องแล้วกว่า 60 ปี  และในปี 2566 ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นดำเนินการใน 43 จังหวัด รวม 50,500 ชุด เป็นเงินมูลค่า 31 ล้าน 3 แสนกว่าบาท โดยมีการจัดหาผ้าห่มกันหนาวที่มีสภาพดีนำไปแจกจ่ายพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้ได้มากที่สุด  โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีภูมิประเทศล้อมรอบด้วยป่าเขา บนดอยอากาศหนาวเย็นมาก ราษฎรกลุ่มชาติพันธ์ส่วนใหญ่ก็มีฐานะค่อนข้างยากจน  ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึงให้ความสำคัญช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ มาต่อเนื่องทุกปีอย่างยาวนาน

ภาพ-ข่าว ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here