แม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทานให้ชาวสบเมยที่ประสบอุทกภัยหนัก

1

ที่โรงเรียนบ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้  นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก บ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จำนวน 198 ครัวเรือน โดยมี สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งบ้านสบเมย ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ปิดทับเส้นทางตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่สามารถสัญจรทางรถได้               

ด้าน นายอัครพันธุ์  พูลศิริ นายอำเภอสบเมย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอสบเมย เปิดเผยว่า สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสบเมย นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 40 จุด ได้รับการช่วยเหลือและเปิดเส้นทางเป็นที่เรียบร้อบแล้ว แต่ยังมีบางหมู่บ้านที่ยังมีสัญจรได้เฉพาะรถจักรยายนเท่านั้น ซึ่งคาดว่าภายในอาทิตย์นี้จะสามารถเปิดเส้นทางได้ทั้งหมด เนื่องจากฝนได้ทิ้งช่วงไปบ้างแล้ว   อย่างไรก็ตาม ยังคงมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วง คือ บ้านโตแฮ (หย่อมบ้านของบ้านบุญเลอ) หมู่ 5 ต.แม่สามแลบ มีประชากร 196 คน ครัวเรือนทั้งหมด 38 ครัวเรือน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ 1 แห่ง และวัด 1 แห่ง สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บนสันเขา มีความลาดชัน ซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องอพยพ จำนวน 4  หลังคาเรือน ซึ่งปกครองสบเมยมีแผนประสานผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจสอบสภาพดินหากมีความเสี่ยงมีการจำเป็นต้องย้าย ทั้งหมู่บ้านก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการสูญเสีย                

ขณะที่ทาง  ว่าที่ พ.ต.ต.ธีรภัทร หนูแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.337   พร้อมด้วย ชป.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และชุดช่าง ร้อย ตชด.337  รวม ๑๐ นาย  ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ ต.แม่สามแลบ  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี พ.ต.ต.วิชัย ใจกุณา  ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ และคณะครู ให้การต้อนรับ  ได้ตรวจสอบอาคารต่างๆ ภายใน ศกร.ตชด. ผลการตรวจสอบในพื้นที่ไม่มีอาคารภายใน ศกร.ตชด. และบ้านเรือนของราษฎรได้รับผลกระทบ แต่จัดว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 4 ครอบครัว   ปัจจุบันรถยนต์ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ต้องอาศัยการเดินเท้าและรถจักรยานยนต์ในการเดินทางเข้าพื้นที่ เพราะยังมีดินสไลด์ทับเส้นทางช่วงตั้งแต่บ้านบุญเลอน้อย – บ้านโตแฮ  ประมาณ 20 กว่าจุด

ภาพ-ข่าว ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here