แม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0

ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย สีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 19 ทุน

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเยาวชน อันเป็นพลังอนาคตของประเทศชาติที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการศึกษาถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งการพัฒนา ให้เยาวชนของชาติเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการมอบโอกาสที่ดีให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน จึงได้จัดทำ “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองในระดับหนึ่ง รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here