แม่ฮ่องสอน พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรวมถึงชาวจีน เพิ่มรายได้ภาคการท่องเที่ยวกระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่ม

3

ที่ห้องประชุมสิงหนาท ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือความพร้อมรองรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน จากการเปิดประเทศจีนภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดูแล รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปาย มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า หลังจากประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา จะทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่เป้าหมายอันดับต้น ที่นักท่องเที่ยวจีนค้นหาในอินเทอร์เน็ต ถือเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวกระจายถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านภาคการท่องเที่ยว

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อม ทั้งภาคผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ต้องบริการให้เกิดความประทับใจ ขณะที่ระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลต้องพร้อมทั้งบุคลากร และอุปกรณ์ ให้บริการอย่างเท่าเทียม  สำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ในด้านความปลอดภัย ต้องคอยอำนวยความสะดวกไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวทั้งในสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และการป้องกันอาชญากรรมในทุกพื้นที่  รวมไปถึงต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งแนวทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายผ่านป้ายสื่อสารภาษาจีนในแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญ

ปัจจุบันอำเภอปาย มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ มีโรงแรมที่พัก 251 แห่ง ร้านอาหาร 33 แห่ง โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จำนวน 97 แห่ง และมาตรฐาน SHA+ จำนวน 37 แห่ง   มีรถโดยสารประจำทาง ขาเข้า 16 เที่ยวต่อวัน และขาออก 15 เที่ยวต่อวัน  และมีมัคคุเทศก์/ล่าม ภาษาจีน 20 คน  ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ จะพำนักคราวละ 5-7 วัน ใช้จ่ายคนละประมาณ 25,000 – 50,000 บาท

ภาพ-ข่าว  วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here