แม่ฮ่องสอน ปภ. ส่ง ฮ. KA 32 ปฏิบัติการคู่ขนาน ภาคพื้นดินบูรณาการป้องกันและดับไฟป่าอำเภอแม่สะเรียง

3

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 ร่วม ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   และ มีการการประชุมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ ณ ห้องประชุมค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36  โดยมี นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง  เป็นประธาน ประชุมหารือร่วมกับทาง  นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พันเอก สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นายธิติทัศน์ ฉลอม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม   จัดแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ปฏิบัติการทางอากาศยาน และ การปฏิบัติการทางภาคพื้นที่ดิน ดำเนินการบูรณาการแบบคู่ขนาน โดย (เฮลิคอปเตอร์) KA 32 เข้าดำเนินการทิ้งน้ำดับไฟ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  เขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ยังพบจุดความร้อนกระจายในพื้นที่ภูเขาสูงชัน

ทั้งนี้ในช่วงเช้า ฮ. KA 32  บรรจุ ถังน้ำขนาด 3,000 ลิตร ขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่เป้าหมาย  6  เที่ยวบิน  18,000 ลิตร  โดยใช้แหล่งน้ำในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำบ้านแม่สะลาบ  ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ควบคู่กับ ชุดภาคพื้นดินที่กระจายกำลังออกปฏิบัติการดับไฟ ซึ่งได้มีการบูรณาการกำลังร่วม ระหว่าง  เจ้าหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง,ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร(เสือไฟ),ชุดเหยี่ยวไฟกรมป่าไม้,จนท.อุทยานฯสาละวิน,จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาบะวิน,จนท.อุทยานแม่เงา อุทยานฯแม่สะเรียงฯ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 และ เจ้าหน้าที่ปกครอง อส.แม่สะเรียง เข้าร่วมดำเนินการดับไฟในพื้นที่เป้าหมาย 15 ไร่  โดย ฮ.KA 32 จะดำเนินการทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันนี้

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here