แม่ฮ่องสอน นอภ.ปาย เปิดโครงการประเพณีดับไฟเทียน วัดหลวง

0

นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีดับไฟเทียน วัดหลวง ประจำปี 2566 เพื่อรักษา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอำเภอปายให้คงอยู่ต่อไป

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเทศบาลตำบลปาย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปาย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปาย โรงเรียนปายวิทยาคาร และชาวบ้าน ณ วัดหลวง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here