แม่ฮ่องสอน ทหารทำพิธีส่งมอบภารกิจและกำลังพลที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดนหลังครบวงรอบ

6

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจแผนงานป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565

 โดยมี พันเอกสุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วย ฉก.ร.7 ได้กระทำพิธีมอบภารกิจต่อให้แก่ พันเอกวันชัย มณีวรรณ ผบ.ฉก.ร.17 นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงที่ร่วมปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย สำหรับพิธีการส่งมอบการบังคับบัญชาระหว่าง ฉก.ร.7 กับ ฉก.ร.17 เป็นนโยบายการปฏิบัติของกองทัพบก ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพลเพื่อเพิ่มศักยภาพต่อการปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายทหารในพื้นที่นั้นได้ประสานการปฏิบัติแทบทุกภารกิจกับทางทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งการดูแลรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน การป้องกันปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่ชั้นใน

รวมถึงภารกิจด้านการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้วย651002 วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน ทหารทำพิธีส่งมอบภารกิจและกำลังพลที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดนหลังครบวงรอบ เมื่อเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจแผนงานป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี พันเอกสุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วย ฉก.ร.7 ได้กระทำพิธีมอบภารกิจต่อให้แก่ พันเอกวันชัย มณีวรรณ ผบ.ฉก.ร.17

 นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงที่ร่วมปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย สำหรับพิธีการส่งมอบการบังคับบัญชาระหว่าง ฉก.ร.7 กับ ฉก.ร.17 เป็นนโยบายการปฏิบัติของกองทัพบก ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพลเพื่อเพิ่มศักยภาพต่อการปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายทหารในพื้นที่นั้นได้ประสานการปฏิบัติแทบทุกภารกิจกับทางทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งการดูแลรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน การป้องกันปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่ชั้นใน รวมถึงภารกิจด้านการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้วย

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ ผู้สื่อข่าว จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here