แม่ฮ่องสอน ถึงฝันแล้ว พิธีรับมอบโฉนดมูลค่ากว่า20 ล้านบาท ที่ได้จากการจัดกฐินสามัคคี ให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อซื้อที่ดิน และอุปกรณ์การแพทย์

1

 ที่ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมถวายช่อดอกไม้สักการะพระราชานุสาวรีย์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังยังประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีสังวาล เพื่อเยี่ยมชมแบบจำลองพื้นที่โรงพยาบาลและพื้นที่ ที่จะมีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยที่ได้รับการบริจาดจากประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ที่ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในการจัดซื้อที่ดิน และอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  

โอกาสนี้ นางสาวชนเขตต์ บุญญขันธ์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาล ได้ร่วมกันกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกฐินสามัคคี เพื่อจัดซื้อที่ดิน และอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และการนำเงินดังกล่าวกว่า 20 ล้านบาทมาใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

สำหรับจากการจัดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าถ้ำวัว พระครูวิมลภาวนานุศาสน์ (หลวงตาสายหยุด ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว และผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าถ้ำวัว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เพื่อนำเงินที่ได้รับจากกฐินสามัคคักว่า 20 ล้านบาท เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นำไปจัดซื้อที่ดินขนาด 6 ไร่ 2 งาน 23.6 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลศรีสังวาล ในการขยายสถานที่ให้บริการดูแลประชาชน รวมทั้งสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ อันจะทำให้ผู้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ทั้งสถานที่ และอุปกรณ์การแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชน ยังได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาที่ดินก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก บำบัดรักษา และอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มอีกจำนวน 1 ล้านบาทอีกด้วย

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here