แม่ฮ่องสอน ชาวไทยใหญ่ร่วมสืบสานบรรพชาแบบเรียบง่าย

3

ที่วัดภูสมะณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระปลัดจิตตภัทร อัคคปัญโญ  เจ้าอาวาสวัดภูสมะ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาชนชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานการบรรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ติดต่อกันเป็นปีที่ 15 ซึ่งในปีนี้มีผู้ปกครองและคณะศรัทธาร่วมกันส่งลูกหลานเข้าร่วมบรรพชาทั้งสิ้น 58 องค์ ซึ่งมีทั้งการบวชพระและบวชเณร

 ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มพิธีนั้นผู้ที่เข้าร่วมบวชจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผ่านเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ โดยกิจกรรมมีทั้งการเก็บตัวก่อนจะเริ่มพิธี การเข้าร่วมในพิธีตามขั้นตอนดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่หรือชาวไตในแม่ฮ่องสอน ที่มีทั้งการปลงผม ร่วมพิธีรำลึกถึงบุญคุณของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองผู้มีพระคุณ ซึ่งในระหว่างพิธีนั้นต่างได้แสดงออกถึงความซาบซึ้งของเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง จากนั้นจึงได้เข้าสู่การบรรพชาและครองผ้าเหลือง สร้างความปลาบปลื้มให้กับทุกคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 สำหรับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดภูสมะณารามแห่งนี้ ได้ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่ 15 ซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้ปกครองส่งบุตรหลานและเยาวชนเข้าร่วมพิธีเสมอมา และที่สำคัญในปีนี้ทางผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนมีความเห็นตรงกันว่า การดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ร่วมสืบทอดการบรรพชาตามความเชื่อได้อีกทางหนึ่ง หลังจากที่ประเพณีปอยส่างลองหรือประเพณีการบวชลูกแก้วของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ต่อเนื่องมากว่า 2 ปี ที่ไม่สามารถจัดได้ เพราะปอยส่างลองถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณและต้องมีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมงานที่ยังไม่สามารถทำได้ ประกอบกับผู้ปกครองเองเล็งเห็นว่าการบวชในภาคฤดูร้อน นอกจากจะช่วยขัดเกลาบุตรหลานได้อีกทางหนึ่งแล้ว ยังเป็นการป้องปรามการใช้เวลาว่างไปในทางที่ผิดหรือมั่วสุมในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here