แม่ฮ่องสอน ชาวแม่สะเรียงร่วมกันตักบาตรค่ำคืนในประเพณีออกหว่าเชื่อมีเพียงแห่งเดียวในโลก

1

ชุมชนโป่งนอก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐาโมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอแม่สะเรียง ตลอดจนชาวบ้านในอำเภอแม่สะเรียงได้ร่วมกันตักยาตรในงานประเพณีออกพรรษาหรืองานประเพณีออกหว่า อำเภอแม่สะเรียง

สำหรับงานประเพณีออกหว่า เป็นงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวอำเภอแม่สะเรียง โดยคำว่า ออกหว่า หมายถึง การออกจากฤดูฝน โดยงานประเพณีออกหว่า ชาวอำเภอแม่สะเรียงที่อยู่ต่างถิ่นจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมทำบุญและร่วมงานประเพณีออกหว่ากับครอบครัว โดยจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านของตนเองในเวลาตี 4 ตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งจะตักบาตรอาหารสดในวันแรก และอีกสองวันที่เหลือจะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องจากชาวอำเภอแม่สะเรียงมีความเชื่อว่า การตักบาตรที่หน้าบ้านของตนเองจะเป็นสิริมงคลต่อบ้านและคนในครอบครัว ซึ่งจะแตกต่างจากงานประเพณีออกพรรษาในท้องถิ่นอื่น

นอกจากนั้นยังมีการประดับตกแต่งบ้านเรือน ด้วยโคมหลากหลายรูปแบบและซุ้มราชวัตร ตลอดจนมีขบวนแห่เทียนเหง หรือเทียนพันเล่ม ซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่ต้นโคม เครื่องไทยทาน และการแสดงศิลปะรำฟ้อน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการกลับจากสวรรค์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งงานประเพณีออกหว่าอำเภอแม่สะเรียง เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีแห่งเดียวในโลก

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here