แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ คุณค่าผ้าถิ่นไทย เสริมสร้างรายได้

7

 ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ คุณค่าผ้าถิ่นไทย เสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และสืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด ผ้าชาติพันธุ์และผ้าถิ่นไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมการออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และกิจกรรมการจัดแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติการสร้างสรรค์อัตลักษณ์คุณค่าผ้าถิ่นไทยเสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชน

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้มอบนโยบายผ้าไทยสไตล์แม่ฮ่องสอนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดมุมมองอย่างสร้างสรรค์ในแนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายเชิงอัตลักษณ์ให้เกิดการจุดประกายและนำไปสู่การประบุกต์ร่วมสมัย

ภาพ-ข่าว  วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here