แม่ฮ่องสอน ขอบคุณฝรั่งสร้างประปาให้ชาวกะเหรี่ยง (มีคลิป)

16

 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมงานเลี้ยงและกล่าวขอบคุณอาสาสมัครชาวอังกฤษ(นักศึกษา) จำนวน 11 คน มาสร้างประปาภูเขา ร่วมกับชาวบ้านห้วยปลากั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2-22 กรกฎาคม 2562 ด้วยมูลนิธิเพื่อชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโดยมี นายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์  (ส่าละแฮ) เป็น ผอ.มูลนิธิเพื่อชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทย รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะส่งอาสาสมัครชาวอังกฤษ (นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งปิดภาคเรียนฤดูร้อน) จำนวน 11 คน มาสร้างประปาภูเขา ร่วมกับชาวบ้านห้วยปลากั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2-22 กรกฎาคม 2562 และอาสาสมัครทั้ง 11 คน ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านห้วยปลากั้ง บัดนี้อาสาสมัครชาวอังกฤษ(นักศึกษา) ได้ร่วมกับชาวบ้านบ้านห้วยปลากั้ง ก่อสร้างประปาภูเขาและห้องสุขา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางมูลนิธิเพื่อชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยและชาวบ้านบ้านห้วยปลากั้ง จึงได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงขอบคุณ และอาสาสมัครชาวอังกฤษ(นักศึกษา) แจ้งว่าจะนำสิ่งดีๆที่ได้รับจากอำเภอแม่สะเรียงไปบอกเพื่อนๆ และหากมีโอกาสจะกลับมาที่ อำเภอแม่สะเรียงอีกครั้ง

ภาพข่าว ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here