แม่ฮ่องสอน กฟภ.นำสายไฟลงดินถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.10

12

ที่หอประชุม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชาคมและเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” โดยมีชาวบ้าน ผู้ประกอบการและตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ในแนวของพื้นที่การก่อสร้าง เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการของโครงการดังกล่าว พร้อมกับตอบข้อซักถามของชาวบ้านที่ต้องการทราบถึงแผนการก่อสร้างเป็นถนนไร้สาย ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาและเตรียมแผนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างอย่างไร ในเบื้องต้นทุกฝ่ายเห็นชอบของการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยคณะทำงานของ กฟภ.ได้ให้ความมั่นใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าหากมีการเสียหายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องเข้ามาแก้ไขโดยด่วน

 นายนคร  โชติกะ  ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้เป็นเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อถวายเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องจากเล็งเห็นว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวและทำทุกจังหวัดๆ ละ 1 เส้นทาง ส่วนแผนการก่อสร้างนั้นมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว เพื่อลดผลกระทบกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ การทำงานก็จะกำหนดช่วงของการทำงานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อน และเน้นหนักให้ดำเนินการในช่วงกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจราจรด้วย

 นางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ผู้ประกอบการในแนวเขตของการก่อสร้างและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในเบื้องต้นก็ยอมรับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี แต่การนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้เสมอว่าต้องเกี่ยวข้องกับทัศนียภาพของเมืองระหว่างการก่อสร้างและเป็นผลทางด้านบวกอย่างแน่นอน เพราะทุกวันนี้เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเต็มไปด้วยสายไฟและสายสื่อสารต่างๆ เต็มไปหมด ที่ผ่านมาก็เคยนำเรื่องนี้มาหารือกันว่าจะให้สวยงามก็ต้องนำสายเหล่านี้ลงใต้ดิน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ทั้งนี้ก็ต้องศึกษาผลกระทบต่างๆ ว่าทั้งชาวบ้าน ผู้ประกอบการเองจะต้องได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่ วันนี้ก็ได้รับคำตอบค่อนข้างมั่นใจว่าหากมีการก่อสร้างด้านโยธานั้นจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า การสั่นสะเทือนต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก็คงต้องเก็บสิ่งของที่สุ่มเสี่ยงที่จะเสียหายลงไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเสียก่อน สำหรับข้อวิตกกังวลมากสำหรับผู้ประกอบการเองนั้นก็เห็นจะเป็นเรื่องของระยะเวลาการก่อสร้าง 300วันนั้นจะไปคาบเกี่ยวตรงกับฤดูกาลของการท่องเที่ยวของจังหวัดในเดือนคุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2566 ที่จะความหนาแน่นของยวดยานพาหนะมากกว่าปกติ ซึ่งทาง กฟภ.เองก็แจ้งมาแล้วว่าการเริ่มต้นโครงการในช่วงแรกจะเป็นงานโยธา ส่วนห้วงเวลาของการท่องเที่ยวนั้นจะไปตรงกับช่วงสอดท่อร้อยสาย ที่ไม่น่าจะกระทบกับการท่องเที่ยวมากนัก ทั้งนี้ยังหวังไว้ว่าการก่อสร้างหากแล้วเสร็จทันตามกำหนดก็น่าจะส่งผลดีกับทางจังหวัดมากกว่าและในอนาคตก็อยากจะให้ขยายโครงการต่อเนื่องยังเส้นทางอื่นๆ ที่เหลือด้วย เพราะแม่ฮ่องสอนน่าจะเป็นเมืองไร้สาย สวยงามอย่างแท้จริง

 สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” เสริมภูมิทัศน์เมืองแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการในถนนขุนลุมประพาสตั้งแต่สี่แยกไฟแดงไปจนถึงอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ความยาว 750 เมตร ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 58 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 300 วัน ซึ่งจะนำทั้งสายไฟฟ้า สายสื่อสารทุกประเภทลงใต้ดินทั้งหมด ที่จะดำเนินการทั้งใต้ดินและผิวดิน พร้อมกับทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวด้วย

ภาพ-ข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here