แม่ฮ่องสอน กฟผ.ได้ฤกษ์ลงเสาเอกโครงการสมาร์ทกริตสู่ชุมชนโครงการใหญ่

3

ที่โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ.แม่ฮ่องสอน  อาคารศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ.แม่ฮ่องสอนเธอเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 smart learning ของแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดและระบบกักเก็บพลังงานอย่างชาญฉลาด การจัดการพลังงานโครงข่าย อีกทั้งเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน smart learning เป็นการให้ความรู้กับประชาชนเรื่องเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และที่สำคัญเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ.กับชุมชน ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ลำดับที่ 8 ของ กฟผ.โดยดำเนินการก่อสร้างตามเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวรูปทรงไทยใหญ่บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่  นอกจากนี้ยังมีการนำศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยพื้นที่อาคารอยู่ที่ 800 ตารางเมตรประกอบด้วยห้องสื่อสารการเรียนรู้ด้าน smart grid การจัดการพลังงานสู่แสดงความเป็นมาและอัตลักษณ์ของชุมชน ลานจัดกิจกรรมห้องเสริมทักษะการนำโซล่าเซลล์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ยังมีรถจักรยานไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้าไว้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งอาคารห้องประชุมขนาดใหญ่ไว้ภายในบริเวณอีกด้วย

ภาพ-ข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here