แม่ฮ่องสอนจัดโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้กับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง

0

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี​ นางจิราภรณ์​ โม​สิก​รัตน์​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ หน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วม​กิจกรรม

ทั้งนี้​ มีเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และลั้วะ จำนวนกว่า 100 ราย ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตรดีเด่นในสาขาต่าง​ ๆ​ รวมทั้งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านการเกษตรด้านต่างๆ​ และถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการและบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here