แม่ระเบียบ”ป.ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติกาฬสินธุ์ ยกทีมแม่ดีเด่นมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนเมือง

3

นางระเบียบ ร่มไทรทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติกาฬสินธุ์ นำเงินไปมอบให้ราษฎรที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จาก กองทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 โดยสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

การมอบในครั้งนี้ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการร้องขอมาจากผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และมีการตรวจสอบว่าเป็นแม่ผู้มีฐานะยากจนจำนวน 2 ราย คือ นางสายหยุด จุฑาเทศ และ นางประยูร พงษ์ศิริ ชาวชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งตรากตรำทำงานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยควายากลำบากแต่มีความอุตสาหะ จึงได้ทำการช่วยเหลือ

สำหรับคณะที่เดินทางเข้าไปมอบเงิน เป็นเครือข่ายแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในแต่ละปีที่มีผลงานโดยเด่นและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต จึงได้มีการแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจให้ทุกครอบครัวมีความรักสามัคคีกลมเกลี่ยวตั้งใจประกอบอาชีพด้วยความสุจริตเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here