แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่บันนังสตา จ.ยะลา

9

ที่บริเวณ จุดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 โดยได้พูดคุย สอบถาม ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ ปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงาน

ตลอดจนร่วมประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงมาตรการป้องกัน covid -19 และความสำคัญในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมจับฉลากของขวัญ ของรางวัล ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้พี่น้องรับบริการฉีดวัคซีน ตลอดจนแจกจ่ายข้าวกล่อง ของว่าง จากการสนับสนุนของส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่นำมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า ” สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่แห่งนี้ได้ดำเนินการขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่ 4 รวมทั้งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง และได้ทราบว่าในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันยังคงมีอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายร่วมกันจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้เชื่อมั่นและมั่นใจในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน เพราะวัคซีนจะทำให้ลดอาการรุนแรงของอาการติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ ไม่มีวัคซีนชนิดไหนดีไปกว่ากัน แต่วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด

 อย่างไรก็ตามหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สิ่งสำคัญนั่นก็คือการดูแลป้องกันตนเอง ด้วยการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ขอขอบคุณ และชื่นชมผู้นำที่มีความเข้มแข็ง ทั้งผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ขอให้ทุกคนได้มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ผ่านพ้นวิกฤต covid-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here