แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา (นราธิวาส)

6

ที่ฟาร์มโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา รวมทั้งเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและต้องคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และเป็นการแสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ในการสร้างสรรค์ความดี ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

“โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัย COVID-19 ภาคใต้ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ดังกล่าว มีการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีอาชีพ โดยสามารถใช้ประโยชน์ ทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรผสมผสานตามหลักของในหลวงรัชกาลที่ 9

 สำหรับพื้นที่ดำเนินการกิจกรรม “โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัย COVID-19 ภาคใต้” ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 35 ไร่ ซึ่งดำเนินการไปแล้วคืบหน้า 28 เปอร์เซ็นต์ โดยมีประชาชนพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมโครงการ 40 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here