แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ จุดคัดกรอง พร้อมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

5

ที่ ด่านตรวจคุณไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ อสม.ประจำด่านตรวจคัดกรองบุคคล ระหว่างเขตรอยต่อจังหวัดยะลา – ปัตตานี เพื่อเป็นการเยี่ยมให้กำลังใจ

รวมทั้งติดตามสถานการณ์ ภายหลังจากที่ทางจังหวัดยะลาได้ออกประกาศคำสั่งยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 โดยการเพิ่มจุดตรวจคัดกรองบุคคล และยานพาหนะให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันตนเอง รองรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 ลงพื้นที่ร่วมคณะติดตาม

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังหน่วยบริการฉีดวัคซีน covid 19 อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน covid-19 โดยได้พูดคุยทักทาย สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ ในกระบวนการ และความปลอดภัย

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังลังเล มารับบริการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการระบาดของเชื้อ ทั้งนี้หน่วยบริการฉีดวัคซีน covid 19 อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาได้เปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยขั้นตอนการรับบริการนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวก ชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของการรับบริการอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อ การเข้าจุดตรวจคัดกรอง ล้างมือ วัดไข้ ก่อนไปตามจุดต่างๆ ที่กำหนด และให้คำแนะนำการปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชน  นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง และของบริโภค เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด จ.ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here