แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งกองกำลังป้องกันชายแดน เร่งสกัด โอไมครอน ป้องกันเข้าพื้นที่ชายแดนภาคใต้

6

พ.อ.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4 /ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แสดงความเป็นห่วงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ ที่มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ทั้งจังหวัดนราธิวาส และ สงขลา จึงได้สั่งการให้กองกำลังป้องกันชายแดน ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังเทพสตรีหรือกองร้อยป้องกันชายแดนที่ดูแลพื้นที่อยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบผ่านแดนโดยผิดกฎหมาย หากตรวจพบต้องดำเนินการตามขั้นตอนของการผ่านเข้าเมืองและมีการปรับชัดเจน

ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมพื้นที่และการควบคุมป้องกันชายแดนของกองกำลังฝ่ายความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยที่ผ่านมาซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถที่จะดำเนินการได้เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านแนวชายแดนในห้วงสองปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภายในภาค 4 ส่วนหน้าสามารถที่จะดำเนินการได้จนเป็นผลสำเร็จในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

สำหรับมาตรการคัดกรองยังใช้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีมาตรการคอยสกัดกั้น จะมีเจ้าหน้าที่ทหาร อส. ทุกภาคส่วนคอยสกัดกั้นอยู่และเมื่อเข้ามายังพื้นที่ตอนในก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ชรบ. ที่จะคอยสกัดกั้นอีกชั้น ซึ่งหากว่าหลุดเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านก็จะเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อรบ.ในการที่จะคอยสอดส่องดูแลและนำเอาบุคคลเหล่านี้ เข้าสู่กระบวนการกักตัว และตรวจหาเชื้อโรคต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันสิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here