แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานด้านต่างๆ และการฝึกทหารใหม่ ของ มทบ.13 จังหวัดลพบุรี

6

พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานด้านต่างๆ ของมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรี ธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13  จัดแถวทหารกองเกียรติยศจำนวน 1 กองร้อยให้การต้อนรับ  พร้อมนำเข้ารับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติที่สำคัญ และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้อง 80 พรรษา มหาราชันย์ ตึกกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 13

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 1 ได้ติดตามการดำเนินการ ด้านการเรียนการสอน ผ่านระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

โอกาสเดียวกัน แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะได้เดินทาง ไปตรวจเยี่ยมการฝึก ของทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2564 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 13 โดย ย้ำ ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ ต้องปฏิบัติ ตามนโยบายของกองทัพบก อย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 และ Bubble and seal เพื่อดูแลน้องสุดท้องของกองทัพบก อย่างดีที่สุด เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน โดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงเรื่องสิทธิกำลังพลที่น้องทหารใหม่พึ่งได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพ เพื่อนำไปยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพปริมาณเพียงพอ และอื่นๆ อย่างเหมาะสม

โดยก่อนเดินทางกลับ แม่ทัพภาคที่ 1 ยังได้เดินทางไปพบปะ และมอบโอวาท แก่กำลังพล ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 13 ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 13 โดยขอให้กำลังพลทุกนาย มีความตั้งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความสง่างาม ในฐานะทหารของประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดี ต่อสถาบันหลักของชาติ ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศ จึงขอให้กำลังพลของหน่วยช่วยกัน สร้างความเชื่อมั่น การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในส่วนการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ขอให้กำลังพลได้ศึกษา ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะเชื่อถือข่าวที่พบเห็น การแสดงออกในการคอมเม้นท์ ว่าถูกต้องจริงเท็จหรือไม่ก่อนที่ถูกใจ หรือเห็นด้วย ซึ่งจะตกเป็นเครื่องมือ หรืออาจจะเข้าข่ายมีความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์ ได้

ทั้งนี้ให้ช่วยกันเชิญชวน บุตร หลานของกำลังพล ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น สมัครเป็นทหารกองประจำการ สมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ส่วนผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และงานที่เกี่ยวข้องกับกำลังพล ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here