แม่ทัพน้อยที่4 ถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ ยะลา

2

ที่ วัดชมพูสถิต ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ  พลโทธิรา  แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค4 ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ที่ 

วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พันเอก พีรพงศ์  วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 / หัวหน้าคณะทำงานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่1

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ร่วมพิธีโดยปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐินในครั้งนี้ มียอดรวม  378,161 บาท ทั้งนี้วัดชมพูสถิต จะนำไปทำนุบำรุง บูรปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่สืบไป โดยพิธีจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า พิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำหนดพิธีเชิญผ้าไตรกฐินพระราชทานทอดถวายแด่วัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 4 วัด ประกอบด้วย วัดน้ำขาวนอก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา, วัดชมพูสถิต อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, วัดตันติการาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และ วัดยานิการาม อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามพุทธประเพณี และข้อบัญญัติของพระธรรมวินัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here