แพร่ “เริ่มแล้ว” เทศบาลตำบลช่อแฮ ลุยโครงการประปาเฟส 2 พื้นที่ หมู่ที่ 2, 3ตำบลป่าแดง เพื่อให้การบริการพี่น้องประชาชนเต็มพื้นที่

1

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ดูการทำงานของผู้รับจ้างในโครงการขยายวางท่อประปาของเทศบาลตำบลช่อแฮเฟส 2 หลังจากที่เฟส 1 เรียบร้อยมีการส่งงานให้กับทางเทศบาลเทศบาลตำบลช่อแฮเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโครงการขยายท่อประปาเฟส 2 นี้ซึ่งเป็นงบเหลือจ่ายจากเฟสที่ 1 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมด้วยงบประมาณ 5 ล้าน 1 ซึ่งในครั้งนั้นผู้รับจ้างมีการฟันงานหรืองบประมาณอีกประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทซึ่งในเรื่องนี้ ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์ไหล่ทุ่ง นายกเทศมนตรี ฯ ได้ทำโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายมีการวางท่อประปาในพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 3 ตำบลป่าแดง  เพื่อเป็นการรองรับการขยายการใช้งานของพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการขยายประปาในครั้งนี้เป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮเป็นอย่างมากเนื่องจากทางผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ นำโดย นายอดุลย์ ไหล่ทุ่ง ซึ่งได้เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนก่อนหน้านั้นระบบประปาซึ่งเป็นประปามีการใช้งานมานานมากหลังจากที่ได้เข้าสู่ตำแหน่งก็ทำโครงการเพื่อของบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างทั่วถึง ในเรื่องนี้พี่น้องชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮได้กล่าวถึงทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย

นายอดุลย์ ไหล่ทุ่ง ว่ามีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องระบบประปา ซึ่งก่อนหน้านี้ ท่อประปาเคยแตก ต้องปิดระบบน้ำประปาทั้งตำบลหลังจาก นายอดุลย์ฯ ได้เข้ามาแก้ไขปัญหามีการมีการใส่ประตูน้ำปิดเปิดตามจุดต่างๆทำให้ปัญหาดังกล่าวหายไปโดยปริยาย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here