แพร่ เฝ้าระวัง !!! อบต.บ้านหนุน ร่วมกับรพ.สต. ตั่งจุดเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน โดย นางกชกร เกยงค์ นายกองค์การส่วนบริหารตำบลบ้านหนุน มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนุน, อสม.ตำบลบ้านหนุน และประชาชนบ้านหนุนใต้ดำเนินการติดจุดเว้นระยะห่างทางสังคม(Social distancing) จุดนั่ง และฉีด ล้าง ทำความสะอาด ในฌาปนสถานบ้านหนุนใต้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้เนื่องจากว่า ในเขตอำเภอสองยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส covid แต่อย่างใด จึงเป็นการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด19

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here