แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต จัด กิจกรรม “นันทนาการให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนในวัยชรา แก่นักเรียน ร.ร.ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมต

1

ณ โดมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล ,ปธ.สภา, สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมต้อนรับ นางสาวสุรีย์  ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และ นางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 , พระครูวิสิฐชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสอง ตำบลป่าแมต  

ซึ่งในวันนี้ ทางเทศบาลตำบลป่าแมตได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติตนในวัยชรา โดย วงดนตรี “เพชร อบจ.แพร่”  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมต ที่มี นายบุญช่วย กันกา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าแมต พร้อมสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่าทางเทศบาลตำบลป่าแมต ต้องขอขอบคุณ ท่านสุรีย์  ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และ นางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 และพระครูวิสิฐชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสอง ตำบลป่าแมต และมาร่วมกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนในวัยชรา กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมต โดยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติตนในวัยชรา โดยมีวงดนตรี “เพชร อบจ.แพร่” มาสร้างความบันเทิงให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมตในวันนี้ได้เยี่ยมมากและขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here