แพร่ เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

0

ที่เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ พันตำรวจโทธงชัยเนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่นพร้อม คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา ปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ พนักงานงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” บริเวณคลองข้างสำนักงานเทศบาล เป็นการเตรียมสถานที่ในงานวันลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้

พันตำรวจโทธงชัย เนื่อง กล่าวว่า วันนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านถิ่นโดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านถิ่นพร้อม ประธานสภารองประธานสภา ปลัดผู้อำนวยการกองผู้กอง เจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาลตำบลบ้านถิ่น  ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” บริเวณคลองข้างสำนักงานเทศบาล เป็นการเตรียมสถานที่ในงานวันลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้  ต้องขอขอบคุณท่านที่มาร่วมกิจกรรมbig cleaning day ในวันนี้ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here