แพร่ เทศบาลตำบลบ้านถิ่น “สำรวจ” เส้นทางผันน้ำจากอ่างแม่แคมเข้าตำบลบ้านถิ่นเส้นที่ 2

1

เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ โดย พันตำรวจโทธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น ได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ รองนายกเทศมนตรีฯ  ร่วมกับ ทนายวินัย ทองคุ้ม นายเมธี ธรรมวิชัยพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 ตำบลบ้านถิ่น นายบุญโชด ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ร่วมกันสำรวจเส้นทางผันน้ำจากอ่างแม่แคมเข้าตำบลบ้านถิ่นเส้นที่ 2 จากอ่างแม่แคมลงมาลำเหมืองหัวไหล่บริเวณฌาปนสถานบ้านสวนเขื่อน เข้าหมู่ที่ 2 ,7,1,5,9 ตำบลบ้านถิ่น

สำหรับงบประมาณในการก่อสร้าง 10 กว่าล้านบาท โดยผู้รับเหมารายเดิมที่ดำเนินการก่อสร้างอ่างแม่แคม เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เส้นทางผันน้ำจากอ่างแม่แคมลงมายังอ่างร่องฮ่าง ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร เส้นที่ 1 วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 100 กว่าล้านบาท สำนักงานโครงการพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.)มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างขณะนีกรมชลประทานดำเนินการคัดสรรผู้รับเหมาก่อสร้างได้เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2567

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here